Hiện nay, Trong ngành Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (Darsitec) quản lý số lượng thiết bị thông tin tín hiệu rất lớn, cụ thể:

1. Thiết bị tín hiệu:

1.1 Thiết bị trong ga:

Tổng số 56 ga (ga điện khí tập trung, Ga GHKĐ – THĐM kiểu TM-95, TM-2001, Ga liên khóa ghi cơ khí…)

1.2 Thiết bị đường ngang: 337 đường ngang

+ Đường ngang có người gác: 151 đường ngang

+ Đường ngang lắp đặt hệ thống giám sát từ xa và camera giám sát: 186 đường ngang (trong đó có 165 Đường ngang có lắp cần chắn tự động).

2. Thiết bị thông tin:

Hơn 600 km đường trục từ Đồng Hới đến Diêu Trì, 1.200 km cáp quang (650km cáp quang treo, 550 km cáp quang chôn), thiết bị đầu cuối sử dụng công nghệ đồng bộ  SDH tại 63 trạm thông tin.

Ngoài số lượng thiết bị lớn, trong địa phận quản lý của công ty có nhiều đường ngang song song và gần đường bộ, mật độ tham gia giao thông cao và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên,

Darsitec luôn đảm bảo chất lượng duy tu, bảo trì thiết bị thông tin tín hiệu đúng yêu cầu, duy trì độ ổn định cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đi tàu.

Darsitec luôn nâng cao chất lượng quản lý, điều hành nhằm đảm bảo thiết bị TTTH phục vụ chạy tàu hoạt động ổn định, liên tục, chính xác bằng cách áp dụng Khoa học công nghệ trong công tác giám sát thiết bị thông tin tin hiệu.

Tại các trạm thông tin đang sử dụng hệ thống Phần mềm OptiX IManager T2000 để quản lý theo dõi toàn tuyến đường truyền cáp quang trong khu vực quản lý (Giám sát trực quan và đưa ra các cảnh báo ảnh hưởng đến hệ thống, báo động và phân tích xu hướng ngưỡng cảnh bảo an toàn). Ngoài ra, Công ty còn sử dụng tổng đài nội bộ Soft3000 có khả năng đáp ứng yêu cầu kết nối và quy đổi dịch vụ của mạng thế hệ mới, cung cấp các dịch vụ đa phương tiện: kết nối hội nghị đa phương tiện, trao đổi thông tin liên lạc giữa các đơn vị.

Tại Tổ giám sát thiết bị tín hiệu Đường ngang cảnh báo tự động đã lắp đặt Camera, cần chắn tự động, kết nối và truyền dữ liệu tập trung về công ty để kiểm tra, giám sát. Tổ Giám sát luôn luôn thường trực 24/24 để nhanh chóng phát hiện trở ngại nhằm khắc phục kịp thời.