Hiện nay, việc sử dụng chung hạ tầng viễn thông là xu thế tất yếu. Việc này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Không nằm ngoài xu thế đó, tận dụng hạ tầng đường sắt sẵn có, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký hợp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng thông tin tín đường sắt với đối tác để lắp đặt mạng lưới viễn thông và ủy quyền cho Darsitec thực hiện các hợp đồng này.

Ngoài ra, Darsitec còn cho thuê các nhà trạm để lắp đặt thiết bị truyền dẫn, luôn đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt để vận hành hoạt động ổn định.

Chính những việc này, ngoài việc mang lại sự hợp tác chặt chẽ, bền vững giữa Darsitec với các Công ty viễn thông, còn mang đến nguồn thu nhập cho sự phát triển của Darsitec.

Các đối tác tiêu biểu của Darsitec: