LIÊN HỆ VÀ GÓP Ý

 • Địa chỉ :

  218 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

 • Số điện thoại :

  (0236) 3821 345

 • Fax :

  (0236) 3891 921

 • Email :

  [email protected]