Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên
  • Tên đơn vị :Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên
  • Địa chỉ : : 42 Bảo Quốc, Phường Đúc, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Số điện thoại : 054.3836344
Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Quảng Nam Đà Nẵng
XN_TTTH_QNDN
  • Tên đơn vị :Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Quảng Nam Đà Nẵng
  • Địa chỉ : Số 218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại : 0511.3825471
Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Nghĩa Bình
  • Tên đơn vị:Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Nghĩa Bình
  • Địa chỉ: Tổ 13, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 055.3822660