(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Báo cáo Tài Chính

Quan hệ cổ đông

Trang chủ/ Báo cáo Tài Chính
Báo cáo Tài Chính
thumbnail
Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng 14:57 , 08-03-2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018  Báo cáo tài chính năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng 06:54 , 16-03-2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng 16:56 , 03-03-2017

Thông báo công bố thông tin  Báo cáo tài chính năm 2016 

Xem chi tiết