(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Thông Báo

Quan hệ cổ đông

Trang chủ/ Thông Báo
Thông Báo
thumbnail
Thay đổi nhân sự Phụ trách kế toán Công ty 15:34 , 28-06-2019

Thay đổi nhân sự Phụ trách kế toán Công ty 

Xem chi tiết

thumbnail
Thay đổi nhân sự Phó giám đốc công ty 08:59 , 05-06-2019

Thay đổi nhân sự Phó giám đốc công ty 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 13:49 , 04-05-2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018  Phiếu đăng ký chi trả bằng hình thức chuyển khoản ​

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát 17:14 , 25-04-2019

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo : Đơn đề cử Kiểm soát viên 15:15 , 22-04-2019

Thông báo : Đơn đề cử Kiểm soát viên 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo về việc ứng cử/đề cử Kiểm soát viên 14:34 , 09-04-2019

Thông báo về việc ứng cử/đề cử Kiểm soát viên 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo : Chốt danh sách đại hội đồng cổ đông năm 2019 10:06 , 05-03-2019

Thông báo : Chốt danh sách đại hội đồng cổ đông năm 2019 

Xem chi tiết

thumbnail
Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 16:05 , 01-03-2019

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo: Thay đổi nhân sự - phụ trách kế toán công ty 17:03 , 14-01-2019

Thông báo thay đổi nhân sự  Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách kế toán 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin : Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 15:07 , 30-11-2018

Công bố thông tin  Hợp đồng kiểm toán 

Xem chi tiết

thumbnail
Ủy quyền công bố thông tin (mới) 11:14 , 22-10-2018

Phụ lục 1: Ủy quyền công bố thông tin (mới)  Ủy quyền công bố thông tin (cũ)  Ủy quyền công bố thông tin hết hiệu lực 

Xem chi tiết

thumbnail
Thay đổi nhân sự 19:28 , 12-10-2018

Thông báo thay đổi nhân sự  Biên bản bầu phụ trách ban kiểm soát 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo: Thay đổi nhân sự chức danh Trường ban kiểm soát 14:30 , 01-10-2018

Quyết định nghỉ chế độ  Thông báo thay đổi nhân sự 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo: Thay đổi nhân sự 08:47 , 07-08-2018

Thông báo: Thay đổi nhân sự 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo thay đổi nhân sự 15:03 , 29-06-2018

Thông báo thay đổi nhân sự 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 10:48 , 11-05-2018

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin : Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 09:08 , 27-04-2018

Công bố thông tin : Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin về tài liệu chính thức họp DHDCD thường niên năm 2018 08:47 , 20-04-2018

Công bố thông tin về tài liệu chính thức họp DHDCD thường niên năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 15:27 , 12-04-2018

Công bố thông tin : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2017 13:09 , 20-03-2018

Công bố thông tin : Báo cáo thường niên công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng năm 2017

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin BCTC 2017 đã được kiểm toán 12:40 , 16-03-2018

Công bố thông tin BCTC 2017 đã được kiểm toán 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo: Chốt danh sách Đại hội cổ đông 2018 16:41 , 05-03-2018

Thông báo: Chốt danh sách Đại hội cổ đông 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Báo cáo số 53 10:43 , 23-01-2018

Tải xuống "Báo cáo số 53"

Xem chi tiết

thumbnail
Hợp đồng kiểm toán công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng năm 2017 16:02 , 07-12-2017

Hợp đồng kiểm toán công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin : Hợp đồng kiểm toán công ty năm 2017 16:00 , 07-12-2017

Công bố thông tin : Hợp đồng kiểm toán công ty năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Chi trả cổ tức năm 2016 16:31 , 04-05-2017

Chi trả cổ tức năm 2016 

Xem chi tiết

thumbnail
Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp 16:30 , 04-05-2017

Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp 

Xem chi tiết

thumbnail
Ủy quyền thực hiện công bố thông tin 16:29 , 13-04-2017

Giấy ủy quyền  Bản cung cấp thông tin 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông báo : Hết hiệu lực giấy ủy quyền công bố thực hiện công bố thông tin 16:26 , 13-04-2017

Thông báo về việc Hết hiệu lực giấy ủy quyền công bố thực hiện công bố thông tin 

Xem chi tiết

thumbnail
Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2017 16:01 , 23-02-2017

Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin: Đổi tên miền cổng thông tin điện tử công ty 21:49 , 30-12-2016

/public/media/files/CBTT%20doi%20website.pdf

Xem chi tiết

thumbnail
Ủy quyền công bố thông tin 10:56 , 21-12-2016

/public/media/files/GUQ%20CBTT%20T3H(1).pdf 

Xem chi tiết