(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Quản lý - Bảo trì

Dịch vụ

Trang chủ/ Quản lý - Bảo trì

Quản lý - Bảo trì

Sản xuất các sản phẩm kim loại nguyên chất (như một phần kim loại, thùng hòm và các công trình xây dựng) thường là với chức năng tĩnh, cố định, chứ không phải theo ngành 26 - 30, là toàn bộ hoạt động sản xuất phối kết hợp hoặc quá trình lắp ráp các sản phẩm kim loại như loại đó (thỉnh thoảng với một số kim loại khác) thành các đơn vị phức tạp trừ khi chúng là các công trình xây dựng với việc di dời từng phần hoàn toàn bằng điện hoặc quang học. 

Bảo dưỡng, sữa chữa các thiết bị, máy móc liên quan đến ngành tín hiệu, giao thông đường sắt

Nhập mô tả cho lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ của ngành nghề