(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Lịch sử phát triển

Giới thiệu Công ty

Trang chủ/ Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Chuyển đổi thành công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng

công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

14/01/2016

Nhận huân chương độc lập hạng nhì

Nhận huân chương độc lập hạng nhì

Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì

23/08/2013

Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Đà Nẵng

công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Chuyển đổi Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thành Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

29/06/2010

Nhận huân chương độc lập hạng ba

huân chương độc lập hạng ba

Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương độc lập hạng ba

24/04/2008

Nhận huân chương lao động hạng nhất

huân chương lao động hạng nhất

Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng nhất

19/05/2003

Đổi tên thành công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng

công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Đổi tên Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng thành công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

20/03/2003

Nhận huân chương lao động hạng nhì

huân chương lao động hạng hai

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng nhì

1999

Nhận huân chương lao động hạng ba

huân chương lao động hạng ba

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng ba

1997

Đổi tên thành XN TTTH Đường sắt Đà Nẵng

XN TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Đổi tên Xí nghiệp Thông tin tín hiệu 3 thành Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

25/11/1989

Đổi tên thành XN TTTH số 3

Đổi tên đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng thành Xí nghiệp Thông tin tín hiệu 3

30/11/1983

Nhận huân chương lao động hạng ba

XN TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch hội đồng Nhà nước trao tặng huân chương Lao Động hạng ba

1982

Thành lập công ty

Thành lập đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng

02/05/1979