(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Đơn vị thành viên

Giới thiệu Công ty

Trang chủ/ Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên

thumbnail

Tên đơn vị :Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên

Địa chỉ : : 42 Bảo Quốc, Phường Đúc, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại : 054.3836344


Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Quảng Nam Đà Nẵng

thumbnail

Tên đơn vị :Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Quảng Nam Đà Nẵng

Địa chỉ : Số 218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3825471


Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Nghĩa Bình

thumbnail

Tên đơn vị:Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Nghĩa Bình

Địa chỉ: Tổ 13, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3822660