(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Di dời ga Đà Nẵng tốn gần 10.000 tỉ đồng

Tin tức

Trang chủ/ Di dời ga Đà Nẵng tốn gần 10.000 tỉ đồng

Di dời ga Đà Nẵng tốn gần 10.000 tỉ đồng

Ngày 15/3, đại diện tư vấn của Ngân hàng thế giới (WB) có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị.