(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Nhập dữ liệu

Ngành nghề kinh doanh

1.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. (Mã ngành nghề 5221)

Chi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điện. Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.

2.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.(Mã ngành nghề 4290)

Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu giao thông; Công trình đường dây truyền tải điện, trạm biến thế, công trình điện dân dụng, chiếu sáng; xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, công trình dân dụng xây dựng lắp đặt thiết bị công trình giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng và công nghiệp, hệ thống cung cấp điện, tiếp đất chống sét đường dây và trạm biến áp, công trình điện hạ thế, điện chiếu sáng, công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu giao thông, điều khiển tự động, tin học.

3.Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. (Mã ngành nghề 7110)

Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn khảo sát thiết kế; Thẩm tra thẩm định báo cáo đầu tư, thẩm tra thẩm định khảo sát thiết kế, thẩm tra thẩm định dự toán; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện lắp đặt thiết bị công nghệ công trình chuyên ngành thông tin tín hiệu, điều khiển, điện.

4.Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.(Mã ngành nghề 7120)

Chi tiết: Tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng, công trình giao thông và chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển và điện.

5.Đại lý du lịch.(Mã ngành nghề 7911)

Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.

6.Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Mã ngành nghề 9312)

7.Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. ( Mã ngành nghề 5510)

Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

8.Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành nghề 5610)

9.Sản xuất các cấu kiện kim loại.(Mã ngành nghề 2511)

Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép chuyên ngành thông tin tín hiệu, điện, viễn thông, tín hiệu giao thông;

10.Sản xuất bê tông và các sản phảm từ xi măng và thạch cao (Mã ngành nghề 3312)

CÁC ĐỐI TÁC